اثر آمیزش خویشاوندی و غیر خویشاوندی در پرورش کبوتر

ملگ(۱۹۹۶) اعلام کرد میزان زنده ماندن جوجه کبوترهای ۲۸ روزه در اثر آمیزش خویشاوندی در نژادهای گوشتی ۱/۱۹درصد کاهش می یابد. ولی تاثیر آن بر روی کبوتران خانگی کمتر می باشد.همچنین درصد جوجه درآوری در نژادهای گوشتی ۶/۳۵درصد و در کبوتران خانگی ۷/۳۵درصد کاهش یافت.  اما اثر آمیزش خویشاوندی بر روی وزن تخم تاثیری نداشت(۳۹).همچنین در اثر آمیزش خویشاوندی تولید تخم

در کبوتران گوشتی به میزان ۴/۱۶درصد و جوجه درآوری به میزان ۴۶/۳۱درصد کاهش یافت.در اثر آمیزش خویشاوندی در نژادهای گوشتی وزن جوجه ها در سن ۲۸روزگی ۴/۱۳درصد کاهش یافت(۳۹).

ملگ (۱۹۷۷)اعلام کرد سرعت متوسط کبوتران در اثر آمیزش خویشاوندی در کبوتران مسابقه ای ۲۱درصد کاهش یافته بود و در بین تاثیرات محیطی درجه حرارت بیشترین تاثیر را بر روی حیوانات همخون داشته است(۳۸).

بر عکس پرورش خویشاوندی، پرورش غیر خویشاوندی در کبوتر باعث افزایش جوجه درآوری ، افزایش بقاء و رشد می شود. تاثیر آن بر روی تولید تخم ممکن است متنوع باشد  بسیاری از محققین معتقدند که آمیزش غیر خویشاوندی علاوه بر افزایش توان و نیروی فرزندان باعث بالا رفتن میزان تولید مثل و بهبود و کیفیت و کمیت گوشت می شود(۲۵)

میزان وزن جوجه ها در نژاد های گوشتی در ۳۰ روزگی بر اثر هتروزیس به میزان بسیار بالایی افزایش می یابد (۲۵).

 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: شما مجاز به کپی برداری از مطالب نیستید