خرید و فروش پت - واگذاری حیوانات خانگی و سگ و گربه

مطالب مرغداری - خرید و فروش سگ و حیوانات خانگی - بازار حیوانات

تشخیص جنسیت جوجه ها

تشخیص جنسیت جوجه ها یک امر مهم در جوجه کشی و استفاده از دستگاه جوجه کشی می باشد.در این آموزش سعی کردیم این موضوع را بررسی نماییم. خب،در زمانی از سال فصل جوجه هاست که ما عاشق شخصیت و ظاهر قابل ستایش وصدای زیبا و جیک جیک زدن آنها میشویم و متوجه می شویم که […]

فروشگاه لوازم حیوانات