خرید و فروش پت - واگذاری حیوانات خانگی و سگ و گربه

کبوتر (کفتر) - خرید و فروش سگ و حیوانات خانگی - بازار حیوانات

نژاد های کبوتر یا کفتر

  1-2-2- نژاد کارنیه[1] این نژاد از کبوترهای جنوب بلژیک و شمال فرانسه به وجود آمده است . در اوایل قرن بیستم در آمریکا بر روی آن کار شده است . این کبوتران به وزنی در حدود 750-650  گرم می رسند . در کبوترهای جوان آماده ذبح وزن آنان حدود 500 گرم می باشد.  فرم […]

منشاء و اهلی شدن کبوتر یا کفتر

واژه کبوتر یک واژه اصیل فارسی است که از دو واژه کبو ( آبی ) و تر تشکیل شده است. در لغت نامه دهخدا نام های زیر به این پرنده داده شده است : کفتر ، کبتر ، نامه بر ، عند و فاخته . کبوتر از خانواده پرندگان و زیر خانواده Columbidae و گونه […]

فروشگاه لوازم حیوانات