خرید و فروش پت - واگذاری حیوانات خانگی و سگ و گربه
خرید و فروش پت - واگذاری حیوانات خانگی و سگ و گربه

اثر آمیزش خویشاوندی و غیر خویشاوندی در پرورش کبوتر

ملگ(1996) اعلام کرد میزان زنده ماندن جوجه کبوترهای 28 روزه در اثر آمیزش خویشاوندی در نژادهای گوشتی 1/19درصد کاهش می یابد. ولی تاثیر آن بر روی کبوتران خانگی کمتر می باشد.همچنین درصد جوجه درآوری در نژادهای گوشتی 6/35درصد و در کبوتران خانگی 7/35درصد کاهش یافت.  اما اثر آمیزش خویشاوندی بر روی وزن تخم تاثیری نداشت(39).همچنین در اثر آمیزش خویشاوندی تولید تخم

در کبوتران گوشتی به میزان 4/16درصد و جوجه درآوری به میزان 46/31درصد کاهش یافت.در اثر آمیزش خویشاوندی در نژادهای گوشتی وزن جوجه ها در سن 28روزگی 4/13درصد کاهش یافت(39).

ملگ (1977)اعلام کرد سرعت متوسط کبوتران در اثر آمیزش خویشاوندی در کبوتران مسابقه ای 21درصد کاهش یافته بود و در بین تاثیرات محیطی درجه حرارت بیشترین تاثیر را بر روی حیوانات همخون داشته است(38).

بر عکس پرورش خویشاوندی، پرورش غیر خویشاوندی در کبوتر باعث افزایش جوجه درآوری ، افزایش بقاء و رشد می شود. تاثیر آن بر روی تولید تخم ممکن است متنوع باشد  بسیاری از محققین معتقدند که آمیزش غیر خویشاوندی علاوه بر افزایش توان و نیروی فرزندان باعث بالا رفتن میزان تولید مثل و بهبود و کیفیت و کمیت گوشت می شود(25)

میزان وزن جوجه ها در نژاد های گوشتی در 30 روزگی بر اثر هتروزیس به میزان بسیار بالایی افزایش می یابد (25).

 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فروشگاه لوازم حیوانات