خرید و فروش پت - واگذاری حیوانات خانگی و سگ و گربه

مطالب آموزشی پرنده بازی - خرید و فروش سگ و حیوانات خانگی - بازار حیوانات

اصطلاحات کبوتر بازی

اصطلاحات کبوتر بازی، تن کردن : وقتی کبوتران را با یکدیگر جفت می کنند می گویند تن کرده ایم . تنگ بام : به کبوترانی که نزدیک هم پرواز می کنند می گویند تنگ بام آمده اند. تیپ : به دسته ای از کبوتران که با یکدیگر در پروازند تیپ گفته می شود. برای تیپ […]

مطالب آموزشی پرنده بازی
مطالب آموزشی پرنده بازی
error: شما مجاز به کپی برداری از مطالب نیستید