خرید و فروش پت - واگذاری حیوانات خانگی و سگ و گربه

مطالب آموزشی پرنده بازی - خرید و فروش سگ و حیوانات خانگی - بازار حیوانات

تصویری موجود نمی‌باشد

ارتفاع پرش کبوتران

1- با ارتفاع بسیار کم در محدوده منزل کبوترباز. 2- دوربونی یا میون توا (میان تاب‌ها)‌ با ارتفاع متوسط. 3- جاکار، با ارتفاع زیاد که کبوتر با چشم به زحمت دیده می‌شود. 4- (چسب) با ارتفاع بسیار زیاد که کفترها با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شوند. در این موقع و در این ارتفاع می‌گویند به […]

کبوتر و کبوتر داری در ایران

کبوتر از دیر باز مورد توجه بوده ، از جمله اولیاء مقرّب خدا و بعضی از پیامبران الهی و ائمه نسبت به این موجود علاقمند بوده و به نگهداری آن مبادرت ورزیده اند و این نگهداری از حیث داشتن ثواب و پاداش اخروی و دوری اجنه و شیاطین و … که در حلیه المتقین به […]

اصطلاحات کبوتر بازی

اصطلاحات کبوتر بازی، تن کردن : وقتی کبوتران را با یکدیگر جفت می کنند می گویند تن کرده ایم . تنگ بام : به کبوترانی که نزدیک هم پرواز می کنند می گویند تنگ بام آمده اند. تیپ : به دسته ای از کبوتران که با یکدیگر در پروازند تیپ گفته می شود. برای تیپ […]

مطالب آموزشی پرنده بازی
مطالب آموزشی پرنده بازی
فروشگاه لوازم حیوانات